Vart går pengarna?

Stiftelsens uppdrag är långivning, bidrag och utfärdande av stipendier till innovativa företag i tidiga faser. I uppdraget ingår också att anordna utbildningar och seminarier.

Science Park Speed Capital
Tillväxtstiftelsen lånar ut pengar till Science Park Speed Capital, ett bolag som gör investeringar mellan 100 tkr och 300 tkr i bolag som är kopplade till Science Parks inkubatorsprogram. På så sätt får bolagen både kapital och affärsutveckling, vilket ger dem en god chans att kunna växa framåt.

Innovativa idéer
I Tillväxtstiftelsens uppdrag ingår även långivning, utfärdande av stipendier, anordnande av utbildningar och seminarier med mera. Ett bidrag delas årligen ut som ett pris – Årets nytänkare – i samtliga 13 kommuner i Jönköpings län. Priset syftar till att lyfta fram personer med innovativa idéer som nyligen startat företag.

ÅRETS NYTÄNKARE

Varje år delar Tillväxtstiftelsen ut ett pris till Årets nytänkare i samtliga 13 kommuner i Jönköpings län. Syftet med utmärkelsen är att stimulera och uppmuntra nytänkande och entreprenörskap, samt att lyfta fram goda förebilder som genom sitt arbete inspirerar andra att tänka stort.

Pristagaren får 15 000 kronor och priset delas ut till personer som:
– med innovativa idéer löser identifierade problem
– främjar mångfald, jämställdhet och hållbarhet
– vågat satsa på sin idé
– är drivna ägare av nystartade företag
– är inspirerande, inkluderande och nyskapande förebilder för andra.

Årets nytänkare utses i samarbete med Science Park Jönköpings län och nomineringen sker i samråd med respektive kommuns näringslivsavdelning.

ÅRETS NYTÄNKARE 2019

Gislaved, 2019-03-07
Michael och Anneli Jonsson
AD Plast AB

Värnamo, 2019-04-05
Sophia Vilhelmsson
Tellus A

Gnosjö, 2019-06-15
Linda och Stefan Falkboman
 UngDrive AB